18 กุมภาพันธ์ 2562 ฝุ่น 2.5 ลดลงต่อเนื่อง คุณภาพอากาศดีถึงดีมาก

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/65893

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันที่ 18 ก.พ.62 ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี (สีเขียว) ถึงดีมาก (สีฟ้า) ทั้งนี้ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM 2.5 มีแนวโน้มลดลงประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง ขณะที่ Air quality and pollution city ranking รายงานอันดับเมืองอากาศแย่ 50 อันดับแรกของโลก วันที่ 18 ก.พ.62 ระบุ เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 22 ของโลก สำหรับการดำเนินการลดฝุ่น กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้ หน่วยฯเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยอง ได้ปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้มีฝนตกบริเวณ อำเภอขลุง อำเภอเมืองจันทบุริ อำเภอท่าใหม่ อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอสอยดาว และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคีรีธาร, หน่วยเคลื่อนที่เร็วจังหวัดขอนแก่น ได้ปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้มีฝนตกบริเวณอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา